Veletrh dotačních příležitostí

Datum vytvoření článku: 14.03.2018

Autor článku: Jan Pohanka

Konání akce: Brno

Veletrh dotačních příležitostí pro podnikatele proběhne dne 5.4.2018 od 9.00 hodin prostorech JIC
Veletrh dotačních příležitostí, kterou pořádá vládní agentura CzechInvest se uskuteční 5.4.2018 od 9.00 hodin v prostorách Jihomoravského inovačního centra v Brně. Využijte výjimečné příležitosti v jeden čas a na jednom místě konzultovat své záměry či pouze načerpat aktuální informace o dotačních titulech nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů podpory v České republice. Díky našim partnerům můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), Integrovaný regionální operační program (CRR), OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (SFŽP), programy Jihomoravského kraje a Jihomoravského inovačního centra, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), programy Českomoravské záruční a rozvojové banky, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR a další. Podrobnosti naleznete v pozvánce. Akce je pro všechny účastníky zdarma a bez předchozí registrace.

Automaticky generovaný článek Veletrh dotačních příležitostí pro tisk

Adresa: http://ohkbv.cz/akce/veletrh-dotacnich-prilezitosti