Přihláška ke členství do OHK Brno-venkov

Identifikační a kontaktní údaje:

IČO:
DIČ (máte-li přiděleno):
Název firmy:
Město:
Okres:
Ulice, číslo:
PSČ:
Statutární zástupce - jméno:
Statutární zástupce - funkce:
Telefon:
FAX:
Email:
WWW stránky:
Banka (pobočka):
Číslo účtu:
Rok založení firmy:
Právní forma:
Registrace v obchodním rejstříku nebo ŽÚ:
Místo:
č.j.:
Zástupce pro jednání:
Jméno:
Funkce:
Telefon:

Ekonomické údaje:

Počet zaměstnanců:
Základní jmění:
Roční obrat cca:
Import cca (Kč):
Export cca:
Charakter firmy (odhad podílu níže uvedených činností):
Výroba (%):
Obchod (%):
Služby (%):
Zahraniční spoluúčast:
Země:
Podíl (%):

Popis činnosti firmy:

Výstižně uveďte konkrétní výrobky a služby. V případě nepřiměřeně dlouhého popisu činnosti firmy si vyhrazujeme právo na vhodnou redakční úpravu.
Výroba (prosíme, uveďte konkrétní výrobky a jejich značky):
Obchod (prosíme, uveďte také názvy firem, jež obchodně zastupujete a důležité značky výrobků s nimiž obchodujete a zda jde o velkoobchod nebo maloobchod):
Služby (prosíme, uveďte také jejich značky):
Kontaktní osoba pro aktualizaci údajů o firmě:
Jméno:
Funkce:
Telefon:
Fax:

Čestné prohlášení:

Přihlašuji se za člena Hospodářské komory České republiky prostřednictvím Okresní hospodářské komory Brno-venkov a zavazuji se řádně plnit členské povinnosti, platit, členské příspěvky a dodržovat čistotu a etiku podnikání. Ve smyslu §4, čl. 1) písm. d), zákona č. 301 / 92 Sb. v platném znění nemáme námitek proti zveřejňování výše uvedených informací pro kontaktní a informační účely Obchodní a hospodářské komory

CAPTCHA Image
sem opište kód z obrázku (Obrázek je nečitelný? Vygenerovat znovu)

Souhlasím s výše uvedeném prohlášením
partnerské logo Eurovision