Eurovision, a.s.

, tel.: 539 050 600 , www: www.eurovision.cz
Veveří 102, Brno 616 00

 

 

 

Eurovision, a.s. je specializovanou poradenskou společností zabývající se dotačním poradenstvím pro programy EU a pro všechny typy tuzemských i zahraničních dotačních programů.

Společnost dosáhla v České republice přední pozici renomovaného poradce v oblasti fundraisingu a to nejen pro municipality, podniky a státní instituce, ale i pro neziskový sektor, neboť jako jedna z mála poradenských společností v České republice je schopna nabídnout tak široký záběr poskytovaných služeb.

 

 

Během působení společnosti Eurovision, a.s. na trhu jsme úspěšně připravili množství projektů, které získaly podporu v rámci předvstupních dotačních nástrojů - PHARE, ISPA, SAPARD a dosud aktuálních strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Naše služby se neomezují pouze na dotační programy Evropské unie, ale nabízíme dotační poradenství i pro ostatní programy - Finanční mechanismus EHP/Norsko, národní dotační programy a další. Objem vyřízené dotace pro naše klienty přesáhl 8 mld. Kč v roce 2009.

 

 

· Cestovní ruch a regionální rozvoj

 

 

· Doprava

· Životní prostředí

· Podpora podnikání

· Lidské zdroje

Společnost Eurovision, a.s. je od září 2004 držitelem certifikátu managementu kvality ISO 9001:2000 vystaveného společností Bureau Veritas Certification.

V roce 2009 byla pro zvýšení kvality služeb a jejich komplexnost založena dceřiná společnost Eurovision Engineering, s.r.o., která je reakcí na poptávku po službách inženýringu a je přirozeným důsledkem snahy zajistit co nejširší nabídku poskytovaných služeb pro naše klienty.

Více informací a seznam realizovaných projektů naleznete na www.eurovision.cz

Centrála Brno

Veveří 102, 616 00 Brno

tel.: +420 539 050 600, fax: +420 543 235 709

brno@eurovision.cz

Kancelář Praha

Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4

tel.: +420 246 031 900, fax: +420 226 209 593

praha@eurovision.cz

Kancelář Bratislava

Palisády 33, 811 06 Bratislava

tel.: +421 (2) 3241 0628

bratislava@eurovision.cz

 

Kontaktní osoba-ředitel společnosti:

Ing.Luděk Drlík, MBA, Ph.D.

Tel.: 539 050 600

E-mail: reditel@eurovision.cz

 

Silnou stránkou společnosti Eurovision, a.s. jsou komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, od konzultace projektového záměru a podání žádosti o dotaci, až po přípravu výběrových řízení a správu přidělené dotace. Tyto služby nabízí společnost Eurovision

v následujících v oblastech:

 

partnerské logo Eurovision