Výhody členství

Kdo se může stát členem?

Členem OHK Brno - venkov se může stát právnická a fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list a má sídlo na území České republiky.

O přijetí za člena rozhoduje představenstvo OHK Brno - venkov na základě přihlášky podnikatele.

Členství vzniká dnem zápisu do seznamu členů.

Výhody členství v OHK Brno-venkov:

Informační servis   

 - informační tok aktuálních témat

 - pružné informace o připravovaných akcích dle oborů formou e-mailu, faxem, osobní schůzkou

- poradenství                                   

Vzdělávací akce   

  - školení, semináře, konference, podnikatelská setkání (ve většině případů dotované)

  - přednost členů  před nečleny   

Propagace             

 - možnost prezentace na  akcích  pořádaných komorou

 - propagace firem v měsíčníku Jihomoravský LOBBING za    

  zvýhodněných podmínek

Poradenství         

- v členské základně OHK disponuje týmem odborníků  v oblastech:

- ekonomiky

- propagace, marketingu

- právního  poradenství

- překladatelského a tlumočnického servisu atd.

Zařazení do mezinárodního registru firem:

nabídky, poptávky – portál pro podnikatele z řad  OHK Brno-venkov zdarma   

Servis Informačního místa pro podnikatele

Pro autodopravce upřednostnění vyřízení služeb  MÝTO – PREMID

Spolupráce na projektech z EU

partnerské logo Eurovision