Ukončení projektu \"Rozvoj zaměstnanců členů OHK Brno venkov\"

OHK Brno venkov ukončila projekt v OP LZZ \" Rozvoj zaměstnanců členů OHK Brno venkov\" ve kterém bylo zapojeno 42 členských firem.
Po posledním připomínkovacím řízení ze strany MPSV byl ve druhém pololetí roku 2013 uzavřen projekt v OP LZZ " Rozvoj zaměstnanců členů OHK Brno venkov" ve kterém bylo zapojeno 42 členských firem. V rámci vzdělávacích aktivit bylo proškoleno během tří let 1027 osob v kategoriích TOP managementu, středního managementu, obchodních týmů THP a IT pracovníků. Projekt byl řízen manažerem OHK Brno venkov což bylo výrazné ulehčení pro firmy z důvodu složité administrativní, organizační a kontrolní činnosti.
partnerské logo Eurovision