Mapa stránek

Nabízené služby

Czechpoint

E- mýto

Rozhodčí servis

Projekty

Mechatronik

Česko-rakouská akademie expertů

Obnovitelné zdroje energie

Vzdělávání - konkurenceschopnost - prosperita

PRESS

Rakousko-česká akademie expertů

Rozvoj zaměstnanců členů OHK Brno-venkov

Vyšší konkurenceschopnost malých firem v oblasti služeb cestovního ruchu

LEONARDO DA VINCI - projekt Prosazování potřebných dovedností ke zhodnocení udržitelné zaměstnanosti pro řemeslné obory

PROJEKT: Jak motivovat a stabilizovat osoby znevýhodněné na trhu práce v pracovním procesu a ve společnosti

partnerské logo Eurovision