Czechpoint vydávání výpisů z registrů státu

8.07.2010|Zdeňka Škodová|Czechpoint
Díky úspěšné spolupráci s ministerstvem vnitra na realizaci projektu Czech POINT rozšířila Hospodářská komora ČR počínaje druhým pololetím roku 2007 službu o vydávání výpisů z dalších registrů. V současnosti jsou poskytovány výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registru řidičů - bodové hodnocení osoby, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání agendy nebo její kontroly do Informačního Systému Odpadového Hospodářství - Modul Autovraky a Insolvenčního rejstříku.

Czech POINT:

vydávání výpisů z registrů státu

Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory ČR (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy.

Díky úspěšné spolupráci s ministerstvem vnitra na realizaci projektu Czech POINT rozšířila Hospodářská komora ČR počínaje druhým pololetím roku 2007 službu o vydávání výpisů z dalších registrů. V současnosti jsou poskytovány výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registru řidičů - bodové hodnocení osoby, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání agendy nebo její kontroly do Informačního Systému Odpadového Hospodářství - Modul Autovraky a Insolvenčního rejstříku.

Od 1. července 2008 také vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, která mimo jiné ruší místní příslušnost živnostenského úřadu a zavádí možnost tzv. podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINTu. V praxi to znamená, že budoucí nebo již fungující podnikatelé se nemusí muset obracet na živnostenský úřad, kam dosud „místně náleželi“, ale mohou si příslušný živnostenský úřad vybrat nebo s ním komunikovat prostřednictvím CzechPOINTu. Pomocí jednotného registračního formuláře učiní podání, které příslušné kontaktní místo předá živnostenskému úřadu, který si podnikatel zvolí nebo nejbližšímu živnostenskému úřadu podle místa podání. Za zprostředkování podání inkasuje kontaktní místo Czech POINT poplatek a zároveň vybírá také příslušný správní poplatek.

Hospodářská komora ČR neustále rozšiřuje počet svých kanceláří, kde je tato služba poskytována. V provozu je aktuálně 53 kontaktních míst. Celkem Hospodářská komora ČR disponuje téměř osmdesáti pobočkami v rámci celé ČR.

Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Co přináší
Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům -  výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích Hospodářské komory ČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Katastru nemovitostí
  • Rejstříku trestů
  • Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
  • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
  • Insolvenčního rejstříku
  • a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

Jak lze výpis získat
Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání.
K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).
V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů.

Cena ověřeného výpisu z OR, ŽR, KN, RT, registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živ. úřadu.

Vydání ověřeného výpisu z:

1. strana

další strana

Obchodního rejstříku

90,-Kč

50,- Kč

Živnostenského rejstříku

90,-Kč

50,- Kč

Katastru nemovitostí

90,- Kč

50,- Kč

Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran)

100,-Kč

neúčtuje se

Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby

60,-Kč

50,-Kč

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

90,- Kč

50,-Kč

Registru Ministerstva životního prostředí  - (správa a kontrola agendy)

90,- Kč

50,-Kč

Insolvenčního rejstříku 

90,- Kč

50,-Kč

Další služby:

 

 

Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona

50,-Kč

Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu)

30,- Kč

Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky

            bezplatně


Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete v sekci kontakty webu HK ČR .
Další informace získáte i na oficiálním webu projektu Czech POINT 
www.czechpoint.cz

partnerské logo Eurovision