Elektronické mýtné

8.07.2009|Zdeňka Škodová|E- mýto
Přiložené soubory ke stažení:
Elektronické mýto ČR je systém zpoplatnění dálnic, rychlostních komunikací a vybraných komunikací I. třídy České republiky. Výběr mýtného se provádí u vozidel těžších 3500 kg a oproti dálničním známkám je řešeno jako výkonový poplatek. Výš poplatku za ujetý kilometr závisí na parametrech daného vozidla. Těmito atributy jsou počet náprav, hmotnostní kategorie a emisní třída vozidla. Systém je založen na mikrovlnné technologii DSRC přenosu dat mezi palubní jednotkou a zařízením na portálech zpoplatněných úseků.
Mapa

Elektronické mýto ČR je systém zpoplatnění dálnic, rychlostních komunikací a vybraných komunikací I. třídy České republiky. Výběr mýtného se provádí u vozidel těžších 3500 kg a oproti dálničním známkám je řešeno jako výkonový poplatek. Výš poplatku za ujetý kilometr závisí na parametrech daného vozidla. Těmito atributy jsou počet náprav, hmotnostní kategorie a emisní třída vozidla. Systém je založen na mikrovlnné technologii DSRC přenosu dat mezi palubní jednotkou a zařízením na portálech zpoplatněných úseků.
Palubní jednotka musí být umístěna v každém vozidle, které podléhá povinnosti platit mýtné a projíždí zpoplatněným úsekem. Jednotka je nepřenosná, vztahuje se k registrační značce vozidla.
Mýtné je možné platit 2 způsoby:

1. Předem (tzv. pre-pay způsobem) nabitím jednotky kreditem.
Pre-pay způsobem je možné platit i na vybraných benzinových pumpách. Seznam distribučních míst najdete na http://www.premid.cz/ kliknutím na odkaz "Vyhledávač distribučních míst".

Pro tento způsob platby potřebujete:
- osobní doklad
- kopii velkého technického průkazu

2. Po ujetí příslušné vzdálenosti na zpoplatněné síti komunikací (post-pay způsobem).
Pro post-pay je nutné nejprve uzavřít smlouvu o platbě následné.
Pro tento způsob platby potřebujete:
- osobní doklad
- plnou moc (pokud nejste statutární zástupce zapsaný v obchodním rejstříku)
- kopie velkých technických průkazů ke všem registrovaným vozidlům. Pokud emisní třída není uvedena ve velkém TP (stačí přitom odkaz na příslušnou směrnici), musíte mít sebou potvrzení o emisní třídě.
- při uzavírání smlouvy (dohody), která předpokládá platbu tankovací kartou, musí zákazník kartu fyzicky přinést, aby se mohla protažením skrz terminál verifikovat její platnost
- potvrzenou Záruční listinu
PRÁVNICKÉ OSOBY:
- výpis z obchodního rejstříku (originál či jeho ověřenou kopii, která nesmí být starší 3 měsíců)
FYZICKÉ OSOBY:
- ověřenou kopii Živnostenského listu či Koncesní listiny

 

KONTAKTY:

Tel. 542 211 379, 724 613 016, mytne@ohkbv.cz

       542 215 229, 724 613 002

partnerské logo NZ 112013 Eurovision