O nás

7.07.2010|Zdeňka Škodová|O nás
Okresní hospodářská komora Brno-venkov

vznikla na základě zákona č.301/1992 Sb. Od roku 1995 pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR. OHK Brno-venkov je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku.

Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování ochrany svých členu.

Působnost OHK Brno-venkov je upravena statutem, jednacím řádem ostatními vnitřními předpisy.

Komora v rámci působnosti zejména poskytuje poradenské konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnnost, informační servis profesního vzdělávání a  forem rekvalifikace, navazuje  a rozvíjí styky s komorami odbornými institucemi v zahranici uzavírá s nimi dohody, vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.

partnerské logo Eurovision