Kategorie Projekty

Celkem zobrazeno 18 článků z 18 sekce Projekty

Pilotní ověřování

 Čtvrté pilotní setkání s účastníky projektu proběhne 19.11. 2012 od 8:30 hod. v salónku Wellness Kuřim.

Výsledek výběrového řízení

Ve výběrovém řízení vytvoření vzdělávací metodiky a vzdělávacích materiálů projektu zvítězila společnost Institut pro trénink pohostinnosti.

HOTRES-EDU

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky vzdělávacích produktů pro další vzdělávání cílové skupiny v Jihomoravském kraji.

Výzva k podání nabídek

Předmětem zakázky je zpracování vzdělávacích modulů projektu včetně metodiky vzdělávacího procesu. Specifikace a požadovaná struktura modulů je uvedena v níže uvedené zadávací dokumentaci.

Česko-rakouská akademie expertů

8.07.2010|Zdeňka Škodová|Česko-rakouská akademie expertů
V roce 2002 přišli rakouští kolegové z vídeňských společností LaR Sozialforchung a ÖSB Consulting s podporou rakouského Spolkového ministerstva hospodářství a práce s myšlenkou propojit instituce, zabývající se trhem práce na české a rakouské straně, respektive ve společném příhraničí. Původním záměrem bylo získat před vstupem ČR do EU informace o trhu práce a tak i možnost zabránit masovému…

Učební obor Mechanik elektronik se zaměřením na mechatroniku

8.07.2010|Zdeňka Škodová|Mechatronik
Strojírenské obory patří mezi nejžádanější na trhu práce. Proto zejména v oblasti programování CNC je snaha držet krok se stavem techniky používané v průmyslové praxi. V praktickém vyučování v oborech strojírenských se v minulém období podařilo zajistit celou řadu materiálního vybavení.

Podpora profese mechtronik - další krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací

8.07.2010|Zdeňka Škodová|Mechatronik
V České republice se vyučuje celá řada tříletých oborů středních škol zakončených výučním listem a čtyřletých oborů zakončených maturitou se strojírenským a elektrotechnickým zaměřením. Tyto obory však nepokývají skutečnou odbornou potřebu nových firem a podniků s technickým zaměřením.

Zpráva o udržitelnosti v projektu „Podpora profese mechatronik“

8.07.2010|Zdeňka Škodová|Mechatronik
Partner projektu Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 pokračoval i ve školním roce 2009/2010 ve výuce žáků oboru Mechanik elektronik se zaměřením pro mechatroniku. Vzhledem k tomu, že od zahájení projektu uplynulo již 5 let, výuka probíhala již ve všech čtyřech ročnících a jeden ročník již v květnu 2009 úspěšně odmaturoval.

EXPAK AT.CZ má své webové stránky

15.05.2010|Zdeňka Škodová|Rakousko-česká akademie expertů
V rámci působení projektů EXPAK AT.CZ (Rakousko-Česká akademie expertů), a nadregionální iniciativa zaměstnanosti (NIZ) Vídeň-Bratislava vznikla

Projekt má své webové stránky

10.04.2010|Zdeňka Škodová|PRESS
Okresní hospodářská komora Brno-venkov jako Projektový partner 1 si Vás dovoluje informovat o existenci webových stránek projektu kde naleznete i

Vzdělávání - konkurenceschopnost - prosperita

V rámci programu OP RLZ byl schválen projekt OHK Brno - venkov "Vzdělávání - konkurenceschopnost - prosperita". Cílem tohoto dvouletého programu je odborná příprava managementu, majitelů a zaměstnanců firem Jihomoravského kraje za účelem zvyšování jejich konkurenceschopnosti, podpory adaptability a úspěšného uplatnění na společném trhu EU.
partnerské logo Eurovision