Podpora profese mechtronik - další krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací

Datum vytvoření článku: 8.07.2010

Autor článku: Zdeňka Škodová

V České republice se vyučuje celá řada tříletých oborů středních škol zakončených výučním listem a čtyřletých oborů zakončených maturitou se strojírenským a elektrotechnickým zaměřením. Tyto obory však nepokývají skutečnou odbornou potřebu nových firem a podniků s technickým zaměřením.

V České republice se vyučuje celá řada tříletých oborů středních škol zakončených výučním listem a čtyřletých oborů zakončených maturitou se strojírenským a elektrotechnickým zaměřením. Tyto obory však nepokývají skutečnou odbornou potřebu nových firem a podniků s technickým zaměřením.

 

Celá řada zaměstnavatelů se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků s komplexními znalostmi strojírenství, elektroniky, programování a řídících systémů. Chybí obor, jehož principem je skloubení znalostí z elektrotechniky, mechaniky a strojírenství tak, aby kvalifikovaný pracovník při práci na nových technologiích nebyl odkázán na pomoc některých dalších specialistů z jiných oborů a samostatně a operativně mohl vykonávat práci pro svého zaměstnavatele. V České republice je na středních odborných školách v současné době vyučován obor mechatronika, jako obor středních odborných škol zakončený maturitní zkouškou, který by tuto problematiku měl řešit. Ten ale plně nepokrývá obsahem a zejména praktickým zaměřením požadavky zaměstnavatelů - strojírenských a elektrotechnických firem - na některé specifické profesní požadavky. Absolventi již existujícího a na některých školách zavedeného oboru jsou předurčeni jako specialisté k automatizovaným výrobním linkám do pozic techniků a programátorů uvedených pracovišť, chybí provázání na další nutné uvedené znalosti a odbornosti.

 

Tým odborných i všeobecně vzdělávacích učitelů na ISŠ-COP Brno zpracoval rámcový vzdělávací program, který vychází z RVP oboru Elektrotechnika a je obsahově příbuzný. Z finančních prostředků projektu byla vybavena počítačová učebna pro výuku programování, včetně CNC soustruhu.

 

Tento obor by měl plně pokrývat požadavky zaměstnavatelů na kvalifikované pracovníky a odborníky s komplexními znalostmi strojírenství, elektroniky, programování a řídících systémů, ale vychází i ze zkušeností okolních zemí – Rakouska, Slovenska a Maďarska. Absolventi tohoto inovovaného oboru Mechatronika se tak budou moci ucházet o zaměstnání nejen u firem a podniků v České republice, ale díky srovnatelnému obsahu oboru i v okolních zemích.

Cíle projektu : Mezinárodní inovace obsahu vzdělání oboru Mechatronik soustavy oborů vzdělání středních škol zakončené maturitní zkouškou

 

Partneři :

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Brno, www.iss-copbrno.cz

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, www.fme.vutbr.cz

Úřad práce Brno – venkov, http://portal.mpsv.cz/local/bo_info

Technik Akademie Vienna Region, Rakousko, www.tavr.at

  

Ve výběrovém řízení na dodávku výukového CNC soustruhu zvítězila firma PROMA CZ s.r.o. divize INAXES

 

 

Založení Moravské technické akademie

Aktivity:

 

 

 

 

Kurz Celoživotního vzdělávání

Tento projekt je financován z prostředků Evropských fondů programu Interreg IIIA Česká republika – Rakousko projektu „Podpora profese mechatronik – krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací v rámci EU“ CZ.04.4.83/4.1.00.1/0140.

Automaticky generovaný článek Podpora profese mechtronik - další krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací pro tisk

Adresa: http://ohkbv.cz/projekty/mechatronik/podpora-profese-mechtronik-dalsi-krok-ke-vzajemnemu-uznavani-kvalifikaci