Stručný popis projektu - Jak motivovat a stabilizovat osoby znevýhodněné na trhu práce v pracovním procesu a ve společnosti

Stručný popis projektu: Jak motivovat a stabilizovat osoby znevýhodněné na trhu práce v pracovním procesu a ve společnosti
Číslo smlouvy: 04152/16/OKH Pilotní projekt je určen především pro sociální podniky, je zaměřen na stávající a potenciální zaměstnance v sociálních podnicích a dlouhodobě registrovaných na úřadech práce. Projekt je určen pro minimálně 32 lidí a je zaměřen na tyto cílové skupiny: duševně nemocní, neslyšící, tělesně postižení, dlouhodobě nezaměstnaní z úřadu práce. Projekt bude probíhat ve dvou kolech školení se závěrečným testem a dotazníkovým šetřením.Výsledkem projektu bude analýza potřeb jednotlivých skupin a z nich vyplývající speciální podmínky pro další vzdělávání umožňující začlenění do pracovního procesu a společnosti. Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje
partnerské logo Eurovision