Stručný popis projektu - Jak motivovat a stabilizovat osoby znevýhodněné na trhu práce v pracovním procesu a ve společnosti

Datum vytvoření článku: 21.03.2017

Autor článku: Jan Pohanka

Stručný popis projektu: Jak motivovat a stabilizovat osoby znevýhodněné na trhu práce v pracovním procesu a ve společnosti
Číslo smlouvy: 04152/16/OKH Pilotní projekt je určen především pro sociální podniky, je zaměřen na stávající a potenciální zaměstnance v sociálních podnicích a dlouhodobě registrovaných na úřadech práce. Projekt je určen pro minimálně 32 lidí a je zaměřen na tyto cílové skupiny: duševně nemocní, neslyšící, tělesně postižení, dlouhodobě nezaměstnaní z úřadu práce. Projekt bude probíhat ve dvou kolech školení se závěrečným testem a dotazníkovým šetřením.Výsledkem projektu bude analýza potřeb jednotlivých skupin a z nich vyplývající speciální podmínky pro další vzdělávání umožňující začlenění do pracovního procesu a společnosti. Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

Automaticky generovaný článek Stručný popis projektu - Jak motivovat a stabilizovat osoby znevýhodněné na trhu práce v pracovním procesu a ve společnosti pro tisk

Adresa: http://ohkbv.cz/projekty/projekt-jak-motivovat-a-stabilizovat-osoby-znevyhodnene-na-trhu-prace-v-pracovnim-procesu-a-ve-spolecnosti/strucny-popis-projektu-jak-motivovat-a-stabilizovat-osoby-znevyhodnene-na-trhu-prace-v-pracovnim-procesu-a-ve-spolecnosti