Výběr cílových skupin z ÚP v Jihomoravském kraji a zahájení vzdělávacích aktivit

Výběr cílových skupin z ÚP v Jihomoravském kraji a zahájení vzdělávacích aktivit
V rámci projektu " Jak motivovat a stabilizovat osoby znevýhodněné na trhu práce v pracovním procesu a ve společnosti" pod číslem smlouvy - 041052/16/OKH proběhl výběr cílových skupin(hendikepovaných osob) a zahájeny vzdělávací aktivity.
partnerské logo Eurovision