Vzdělávací aktivity hedikepovaných osob

Vzdělávací aktivity hedikepovaných osob
V rámci projektu " Jak motivovat a stabilizovat osoby znevýhodněné na trhu práce v pracovním procesu a ve společnosti" proběhly vzdělávací aktivity v lednu a únoru 2017 ve čtyřech cílových oblastech: 1)Komunikace na pracovišti 2)Komunikace obchodního oddělení 3)Základy a užívání PC 4)PC a užívaný firemní SW
partnerské logo Eurovision