Výsledek výběrového řízení

Přiložené soubory ke stažení:
Ve výběrovém řízení vytvoření vzdělávací metodiky a vzdělávacích materiálů projektu zvítězila společnost Institut pro trénink pohostinnosti.

K předložení nabídek byli vyzváni 3 dodavatelé:

CzechIt – Institute for Strategic Studies on Tourism, o.p.s.

Institut pro trénink pohostinnosti

ZO ČSOP ADONIS

 

Zadavatel obdržel tyto nabídky:

CzechIt – Institute for Strategic Studies on Tourism, o.p.s.

Institut pro trénink pohostinnosti

 

Hodnocení proběhlo 21. 4. 2011, byla posouzena úplnost nabídky a nabídky byly shledány jako vyhovující vzhledem k požadavkům zadávací dokumentace.

 

 

OP VK