HOTRES-EDU

Okresní hospodářská komora Brno-venkov v době od 1. 3. 2011 do 28.2.2013 realizuje projekt zaměřený na podporu a motivaci stávajících majitelů, provozovatelů a vedoucích zařízení služeb cestovního ruchu s názvem „Vzdělávací programy pro vyšší konkurenceschopnost malých firem v oblasti cestovního ruchu“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.04/0.0018. Programy budou koncipované jednak s cílem podpořit a motivovat stávající majitele, provozovatele a vedoucí zařízení služeb cestovního ruchu v získávání potřebných profesních dovedností a znalostí, nutných k dosažení konkurenceschopnosti a udržitelnosti jejich aktivit, jednak jako přenositelné i do oblasti přípravy na podnikání, kde poskytnou praktické znalosti, návody a know-how případným zájemcům, kteří se chystají práci nebo podnikání ve službách cestovního ruchu teprve zahájit.

Cílem projektu je vytvořit 10 flexibilních vzdělávacích modulů, zaměřených na praktické dovednosti a znalosti provozu a ekonomiky malých firem, řízení a vedení zaměstanců, pracovněprávní a odbornou legislativu se zaměřením především na gastronomické a ubytovací služby, včetně metodických a podpůrných materiálů pro využití těchto vzdělávacích programů v interním firemním  vzdělávání.

POPIS PLÁNOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ


 
OBLAST 1. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

 

  • Modul 1: Praktická personalistika – efektivní nábor a výběr zaměstnanců  

  • Modul 2: Pracovněprávní minimum pro vedoucí pracovníky – aktuální legislativa

  • Modul 3: Vedení a řízení zaměstnanců – základní dovednosti pro malé provozy služeb CR    

 

OBLAST 2. PROVOZNÍ ŘÍZENÍ

 

  • Modul 4: Provozní a finanční řízení stravovacího provozu

  • Modul 5: Provozní a finanční řízení ubytovacího provozu

  • Modul 6: Environmentální management a HACCP v malých provozech služeb CR

  • Modul 7: Řešení konfliktních situací

OBLAST 3. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V PROVOZU SLUŽEB CESTOVNÍHO  

                   RUCHU

  • Modul 8: Informační technologie v provozu služeb

  • Modul 9: Informační technologie v marketingu a propagaci malých firem

 

OBLAST 4. INTERNÍ TRÉNINK A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

 

  • Modul 10: Dovednosti interního trenéra – techniky interního tréninku zaměstnanců