Podpora profese mechtronik – další krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací

V České republice se vyučuje celá řada tříletých oborů středních škol zakončených výučním listem a čtyřletých oborů zakončených maturitou se strojírenským a elektrotechnickým zaměřením. Tyto obory však nepokývají skutečnou odbornou potřebu nových firem a podniků s technickým zaměřením.

V České republice se vyučuje celá řada tříletých oborů středních škol zakončených výučním listem a čtyřletých oborů zakončených maturitou se strojírenským a elektrotechnickým zaměřením. Tyto obory však nepokývají skutečnou odbornou potřebu nových firem a podniků s technickým zaměřením.

Celá řada zaměstnavatelů se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků s komplexními znalostmi strojírenství, elektroniky, programování a řídících systémů. Chybí obor, jehož principem je skloubení znalostí z elektrotechniky, mechaniky a strojírenství tak, aby kvalifikovaný pracovník při práci na nových technologiích nebyl odkázán na pomoc některých dalších specialistů z jiných oborů a samostatně a operativně mohl vykonávat práci pro svého zaměstnavatele. V České republice je na středních odborných školách v současné době vyučován obor mechatronika, jako obor středních odborných škol zakončený maturitní zkouškou, který by tuto problematiku měl řešit. Ten ale plně nepokrývá obsahem a zejména praktickým zaměřením požadavky zaměstnavatelů – strojírenských a elektrotechnických firem – na některé specifické profesní požadavky. Absolventi již existujícího a na některých školách zavedeného oboru jsou předurčeni jako specialisté k automatizovaným výrobním linkám do pozic techniků a programátorů uvedených pracovišť, chybí provázání na další nutné uvedené znalosti a odbornosti.

Tým odborných i všeobecně vzdělávacích učitelů na ISŠ-COP Brno zpracoval rámcový vzdělávací program, který vychází z RVP oboru Elektrotechnika a je obsahově příbuzný. Z finančních prostředků projektu byla vybavena počítačová učebna pro výuku programování, včetně CNC soustruhu.

Tento obor by měl plně pokrývat požadavky zaměstnavatelů na kvalifikované pracovníky a odborníky s komplexními znalostmi strojírenství, elektroniky, programování a řídících systémů, ale vychází i ze zkušeností okolních zemí – Rakouska, Slovenska a Maďarska. Absolventi tohoto inovovaného oboru Mechatronika se tak budou moci ucházet o zaměstnání nejen u firem a podniků v České republice, ale díky srovnatelnému obsahu oboru i v okolních zemích.

Cíle projektu : Mezinárodní inovace obsahu vzdělání oboru Mechatronik soustavy oborů vzdělání středních škol zakončené maturitní zkouškou

Partneři:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Brno, www.iss-copbrno.cz

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, www.fme.vutbr.cz

Úřad práce Brno – venkov, http://portal.mpsv.cz/local/bo_info

Technik Akademie Vienna Region, Rakousko, www.tavr.at

 • Seminář „ Odborné vzdělávání z pohledu podniku“ 26.2.2008
 • Seminář „ Mechatronik – nové povolání ve výrobě“ 11.4.2008
 • Workshop „Řemesla a malé podniky“ 13.3.2008

Ve výběrovém řízení na dodávku výukového CNC soustruhu zvítězila firma PROMA CZ s.r.o. divize INAXES

Aktivity:

 • Analýza rizik a senzorika, 19.4.2006
 • Management rizik abezpečnost strojů z pohledu současné legislativy a konkurenceschopnosti výroby, 19.9.2006
 • Odborné vzdělávání z pohledu podniku, 28.3.2007
 • Specializovaná nabídka dalšího vzdělávání pracovníků řemeslných profesí, 4.4.2007
 • Mechatronik – nové povolání ve výrobě, 16.5.2007
 • Ananlýza rizik a senzorika, 24.10.2007
 • Management rizik a bezpečnost strojů, 23.1.2008
 • Odborné vzdělávání z pohledu podniku, 26.2.2008
 • Řemesla a malé podniky, 14.3.2008
 • Mechatronik – nové povolání ve výrobě, 11.4.2008

Kurz Celoživotního vzdělávání

Tento projekt je financován z prostředků Evropských fondů programu Interreg IIIA Česká republika – Rakousko projektu „Podpora profese mechatronik – krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací v rámci EU“ CZ.04.4.83/4.1.00.1/0140.