Profit karta k vyřízení do 30 minut

https://www.komora.cz/profitkarta/

  • Bez nutnosti depozit na bankovním účtu
  • Vyřízení na CP Brno  do 30 minut
  • Nutnost povolení inkasa s volbou fakturace 15/30 dní a splatností faktury do 15 dní
  • Vyřídí statutární zástupce nebo pověřená osoba s ověřenou plnou mocí
  • Možno platit kauci za OBU jednotku
  • Info na telefonu: 724 613 005