Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Jsme organizace, která sdružuje podnikatele a hájí jejich zájmy

O komoře

Komora v rámci působnosti zejména poskytuje poradenské konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnnost, informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami odbornými institucemi v zahranici uzavírá s nimi dohody, vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.

Důležité

Dotace pro podnikatele květen 2022

Dotační aktuality- květen 2022 Nová vyhlášená výzva z NPO Minulý týden Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu z Národního plánu obnovy, týkat se bude Cirkulární ekonomiky a konkrétně úspory vody v průmyslu. Dotace bude určena na samotné snížení spotřeby...

Poslední projekty pro středoškoláky

Projekt Napoleon

Po stopách Napoleona na jižní Moravě a v Dolním Rakousku, číslo projektu KPF 02-105 byl ukončen a je k dispozici zájemcům o historii. Slouží rovněž jako učební pomůcka v dějepisu pro studenty ZŠ a SŠ.    Náhled dokumentu je na odkazu v českém a německém...

Kdo se může stát členem?

Členem OHK Brno – venkov se může stát právnická a fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list a má sídlo na území České republiky.

Výhody v OHK Brno – venkov

  • Informační servis
  • Vzdělávací akce
  • Propagace
  • Poradenství
  • a mnoho více

Partneři