Členství

Kdo se může stát členem?

Členem OHK Brno – venkov se může stát právnická a fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list a má sídlo na území České republiky.

O přijetí za člena rozhoduje představenstvo OHK Brno – venkov na základě přihlášky podnikatele.

Členství vzniká dnem zápisu do seznamu členů.

Výhody členství v OHK Brno-venkov

Informační servis

 • informační tok aktuálních témat
 • pružné informace o připravovaných akcích dle oborů formou e-mailu, faxem, osobní schůzkou
 • poradenství

Vzdělávací akce

 • školení, semináře, konference, podnikatelská setkání (ve většině případů dotované)
 • přednost členů před nečleny

Propagace

 • možnost prezentace na  akcích pořádaných komorou

 • stát se partnerem OHK Brno venkov

Poradenství

v členské základně OHK disponuje týmem odborníků  v oblastech:

 • IT služby
 • propagace, marketingu
 • právního poradenství – obchodní právo
 • překladatelského a tlumočnického servisu
 • služby v oblasti energetiky a elektrotechniky ( školení a osvědčení vyhláška č.50/1978 Sb., revize el. spotřebičů apod.)
 • ochrana majetku a osob
 • účetní a ekonomnické poradenství
 • pronájem plně vybavené školící místnosti pro členy zdarma ( ostatní 2500,-Kč bez DPH)

Zařazení do mezinárodního registru firem

nabídky, poptávky – portál pro podnikatele z řad  OHK Brno-venkov zdarma

Servis Informačního místa pro podnikatele

Pro autodopravce upřednostnění vyřízení služeb MÝTO – PREMID

Spolupráce na projektech z EU

Chci se stát členem Okresní hospodářské komory Brno – venkov

Příspěvkový řád

Okresní hospodářská komora odvede do HK ČR částku ve výši rovnající se 10% členských příspěvků. Při výpočtu se vychází z celkového počtu členů zapsaných v evidenci členů Okresní hospodářské komory.

Výše ročního členského příspěvku činí:

 • u fyzických osob – 1.300,- Kč
 • u právnických osob – 8.000,- Kč

Okresní hospodářská komora odvede do HK ČR částku ve výši rovnající se 10% členských příspěvků. Při výpočtu se vychází z celkového počtu členů zapsaných v evidenci členů Okresní hospodářské komory.
Živnostenská společenstva začleněná do Okresní hospodářské komory Brno-venkov, odvedou do HK ČR částku ve výši rovnající se 10% členských příspěvků. Při výpočtu 10% se vychází z celkového počtu členů společenstva, kteří jsou jeho prostřednictvím členy OHK.
Termín odvodů dle bodu 2. A 3. tohoto příspěvkového řádu je stanoven do 31. března každého roku.
Pokud členu OHK Brno-venkov v průběhu roku členství v OHK zanikne, (čl. 2, odst. 4, Statutu Okresní hospodářské komory Brno-venkov), členské příspěvky se nevracejí.
Příspěvkový řád byl schválen na Valné hromadě Okresní hospodářské komory Brno-venkov dne 26.1.2022.