Staň se členem

Členem OHK Brno – venkov se může stát právnická a fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list a má sídlo na území České republiky.

O přijetí za člena rozhoduje představenstvo OHK Brno – venkov na základě přihlášky podnikatele.

Členství vzniká dnem zápisu do seznamu členů.

Seznam členů Okresní hospodářské komory Brno - venkov

Výhody členství v OHK Brno-venkov

 • Informační servis
  • informační tok aktuálních témat
  • pružné informace o připravovaných akcích dle oborů formou e-mailu, faxem, osobní schůzkou
  • poradenství
 • Vzdělávací akce
  • školení, semináře, konference, podnikatelská setkání (ve většině případů dotované)
  • přednost členů před nečleny
 • Propagace
  • možnost prezentace na  akcích pořádaných komorou
  • stát se partnerem OHK Brno venkov
 • Poradenství – v členské základně OHK disponuje týmem odborníků v oblastech:
  • IT služby
  • propagace, marketingu
  • právního poradenství – obchodní právo
  • překladatelského a tlumočnického servisu
  • služby v oblasti energetiky a elektrotechniky ( školení a osvědčení vyhláška č.50/1978 Sb., revize el. spotřebičů apod.)
  • ochrana majetku a osob
  • účetní a ekonomnické poradenství
  • pronájem plně vybavené školící místnosti pro členy zdarma ( ostatní 2500,-Kč bez DPH)
 • Zařazení do mezinárodního registru firem
 • nabídky, poptávky – portál pro podnikatele z řad  OHK Brno-venkov zdarma
 • Servis Informačního místa pro podnikatele
 • Pro autodopravce upřednostnění vyřízení služeb MÝTO – PREMID
 • Spolupráce na projektech z EU

Chci se stát členem Okresní hospodářské komory Brno - venkov

Příspěvkový řád

Okresní hospodářská komora odvede do HK ČR částku ve výši rovnající se 10% členských příspěvků. Při výpočtu se vychází z celkového počtu členů zapsaných v evidenci členů Okresní hospodářské komory.

Výše ročního členského příspěvku činí:

u fyzických osob – 1.300,- Kč
u právnických osob – 8.000,- Kč

Okresní hospodářská komora odvede do HK ČR částku ve výši rovnající se 10% členských příspěvků. Při výpočtu se vychází z celkového počtu členů zapsaných v evidenci členů Okresní hospodářské komory.
Živnostenská společenstva začleněná do Okresní hospodářské komory Brno-venkov, odvedou do HK ČR částku ve výši rovnající se 10% členských příspěvků. Při výpočtu 10% se vychází z celkového počtu členů společenstva, kteří jsou jeho prostřednictvím členy OHK.
Termín odvodů dle bodu 2. A 3. tohoto příspěvkového řádu je stanoven do 31. března každého roku.
Pokud členu OHK Brno-venkov v průběhu roku členství v OHK zanikne, (čl. 2, odst. 4, Statutu Okresní hospodářské komory Brno-venkov), členské příspěvky se nevracejí.
Příspěvkový řád byl schválen na Valné hromadě Okresní hospodářské komory Brno-venkov dne 26.1.2022.