O nás

Okresní hospodářská komora Brno-venkov

vznikla na základě zákona č.301/1992 Sb. Od roku 1995 pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR. OHK Brno-venkov je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku.

Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování ochrany svých členu.

Působnost OHK Brno-venkov je upravena statutem, jednacím řádem ostatními vnitřními předpisy.

Komora v rámci působnosti zejména poskytuje poradenské konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnnost, informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami odbornými institucemi v zahranici uzavírá s nimi dohody, vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.

Statut Okresní hospodářské komory Brno – venkov

Struktura představenstva OHK Brno – venkov

 

 

 

Představenstvo

Předseda představenstva

Ing. Jan Mega

Místopředsedové

Mgr. Martina Komendová
Mgr. Jan Vedra
Ing. Marek Juha

Členové představenstva OHK Brno - venkov

Marek Kovář
Mgr. Oldřich Brýža
Mgr. Ludmila Nolčová
Ing. František Zoul
Libor Marada

Dozorčí rada OHK Brno – venkov

Ing. Pavel Grygar – předseda
Růžena Jedličková
Mgr. Jaroslav Říha