Okresní hospodářská komora Brno-venkov

vznikla na základě zákona č.301/1992 Sb. Od roku 1995 pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory ČR. OHK Brno-venkov je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku.

Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování ochrany svých členu.

Působnost OHK Brno-venkov je upravena statutem, jednacím řádem ostatními vnitřními předpisy.

Komora v rámci působnosti zejména poskytuje poradenské konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnnost, informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami odbornými institucemi v zahranici uzavírá s nimi dohody, vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů.

Statut Okresní hospodářské komory Brno - venkov

Struktura OHK Brno - venkov

Představenstvo

Předseda představenstva

Ing. Jan Mega

Místopředsedové

Ing. Marek Juha
Mgr. Jan Vedra
Mgr. Martina Komendová 

Členové představenstva

Libor Marada
Mgr. Oldřich Brýža
Mgr. Ludmila Nolčová

Dozorčí rada 

Miroslav Hubáček – předseda
Martina Riedlová