Přihláška

Identifikační a kontaktní údaje:


Registrace v obchodním rejstříku nebo ŽÚ:Zástupce pro jednání:
Ekonomické údaje:


Charakter firmy (odhad podílu níže uvedených činností):
Zahraniční spoluúčast:Popis činnosti firmy:

Výstižně uveďte konkrétní výrobky a služby. V případě nepřiměřeně dlouhého popisu činnosti firmy si vyhrazujeme právo na vhodnou redakční úpravu.
Kontaktní osoba pro aktualizaci údajů o firmě:

Čestné prohlášení:

Přihlašuji se za člena Hospodářské komory České republiky prostřednictvím Okresní hospodářské komory Brno-venkov a zavazuji se řádně plnit členské povinnosti, platit, členské příspěvky a dodržovat čistotu a etiku podnikání. Ve smyslu §4, čl. 1) písm. d), zákona č. 301 / 92 Sb. v platném znění nemáme námitek proti zveřejňování výše uvedených informací pro kontaktní a informační účely Okresní hospodářské komory