Přihláška

  Identifikační a kontaktní údaje:


  Registrace v obchodním rejstříku nebo ŽÚ:  Zástupce pro jednání:
  Ekonomické údaje:


  Charakter firmy (odhad podílu níže uvedených činností):
  Zahraniční spoluúčast:  Popis činnosti firmy:

  Výstižně uveďte konkrétní výrobky a služby. V případě nepřiměřeně dlouhého popisu činnosti firmy si vyhrazujeme právo na vhodnou redakční úpravu.
  Kontaktní osoba pro aktualizaci údajů o firmě:

  Čestné prohlášení:

  Přihlašuji se za člena Hospodářské komory České republiky prostřednictvím Okresní hospodářské komory Brno-venkov a zavazuji se řádně plnit členské povinnosti, platit, členské příspěvky a dodržovat čistotu a etiku podnikání. Ve smyslu §4, čl. 1) písm. d), zákona č. 301 / 92 Sb. v platném znění nemáme námitek proti zveřejňování výše uvedených informací pro kontaktní a informační účely Okresní hospodářské komory