CzechPoint

Provoz: PO – PÁ: 7.30 – 15.30 hodin

Polední přestávka: 12.00 – 12.30 hodin

Czech POINT: vydávání výpisů z registrů státu
Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINTy) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy a poskytují další související služby.


Komu je určeno

Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Co přináší

Tato služba občanům a podnikatelům velmi zjednodušuje přístup k ověřeným výpisům z různých registrů Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HKČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

 • Obchodního rejstříku
 • Rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík občanských sdružení vedený MVČR)
 • Rejstříku nadací
 • Rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • Rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31.12.2013)
 • Živnostenského rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy
 • Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob)
 • Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
 • Insolvenčního rejstříku
 • Registru obyvatel
 • Registru osob
 • Registru osob – výpis z veřejné části
 • Registru práv a povinností
 • Registru obyvatel – přehledu využití údajů
 • Registru osob – přehled využití údajů
 • Registru práv a povinností – přehled využití údajů
 • Registru územní identifikace
 • Lékového záznamu pacienta – (výpis elektronických receptů pacienta)
  a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona
  a požádat o provedení tzv. Zprostředkované identifikace – sepsání veřejné listiny o identifikaci
  Zároveň je možné přes kontaktní místa podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy.

Druhy žádostí

 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
  (Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a můžete využít i další služby související s datovými schránkami.)

Jak lze výpis získat

Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání .

K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí, ze základních registrů a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory pro vyhledání daného výpisu. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře hospodářské komory individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů. Ceník služeb

Kontaktního místa veřejné správy HK ČR naleznete…..ZDE

Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete…..ZDE