CzechPoint
Provoz: PO – PÁ: 7.30 – 15.30 hodin

Polední přestávka: 12.00 – 12.30 hodin

Czech POINT: vydávání výpisů z registrů státu
Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINTy) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy a poskytují další související služby.

Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Co přináší
Tato služba občanům a podnikatelům velmi zjednodušuje přístup k ověřeným výpisům z různých registrů Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HKČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

Obchodního rejstříku
Rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík občanských sdružení vedený MVČR)
Rejstříku nadací
Rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík obecně prospěšných společností)
Rejstříku společenství vlastníků jednotek
Rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31.12.2013)
Živnostenského rejstříku
Katastru nemovitostí
Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy
Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob)
Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
Insolvenčního rejstříku
Registru obyvatel
Registru osob
Registru osob – výpis z veřejné části
Registru práv a povinností
Registru obyvatel – přehledu využití údajů
Registru osob – přehled využití údajů
Registru práv a povinností – přehled využití údajů
Registru územní identifikace
Lékového záznamu pacienta – (výpis elektronických receptů pacienta)
a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona
a požádat o provedení tzv. Zprostředkované identifikace – sepsání veřejné listiny o identifikaci
Zároveň je možné přes kontaktní místa podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy.

Druhy žádostí:
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
Žádost o změnu údajů v registru osob
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
(Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a můžete využít i další služby související s datovými schránkami.)

Jak lze výpis získat
Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání .

K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí, ze základních registrů a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory pro vyhledání daného výpisu. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře hospodářské komory individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů.

Ceník služeb Kontaktního místa veřejné správy HK ČR naleznete…..ZDE
Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete …..ZDE