Daňová optimalizace

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

16. 01. 2024; 09:00 – 15:00

Obsah

 • Průkazné, správné a úplné účetnictví
 • Další důkazní prostředky doplňující věrohodnost účetních a daňových dokladů
 • Správný výběr způsobu daňového odpisování majetku
 • Využití mimořádných odpisů
 • Jak časové rozlišovat drobný majetek
 • Reklamní předměty a neprodejné vzorky
 • Jak uspořit na mzdových nákladech a efektivně odměňovat zaměstnance
 • Co není příjem zaměstnance, které příjmy jsou osvobozené
 • Využití subdodávek, aniž by doškol k tzv. Švarcsystému
 • Správné a maximální proplácení cestovních náhrad
 • Nastavení využití paušálního výdaje na dopravu
 • Kdy jsou výhodné tzv. benefity
 • Protokolárně lze zlikvidovat nepotřebné zásoby
 • Jak se výhodně vypořádat s neuhrazenými FA
 • Jak správně pracovat s daňovou ztrátou
 • Které sankce mohou být daňovými výdaji