Dlouhodobý majetek v daních a účetnictví

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

30. 11. 2023; 09:00 – 15:00

Obsah

  • Pořízení majetku a možné problémy
  • Opravy a technické zhodnocení majetku
  • Finanční leasing majetku
  • Operativní leasing majetku
  • Škody na majetku
  • Účetní a daňové odpisy a jejich promítnutí v daňovém přiznání
  • Vyřazení majetku v důsledku prodeje, škody nebo likvidace