Dokladová inventarizace

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

06. 03. 2024; 09:00 – 15:00

Obsah

Pohledávky a závazky

Inventarizace dle zákona o účetnictví

Pohledávky krátkodobé a dlouhodobé

  • Z obchodních vztahů
  • Z poskytnutých záloh
  • Za zaměstnance
  • Za společníky FO a PO
  • Přeplatky u institucí
  • Poskytnuté půjčky
  • Opravné položky k pohledávkám
  • Odpis pohledávek