DPH - Nárok na odpočet

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

21. 11. 2023; 09:00 – 15:00

Obsah

  • Základní principy uplatnění NNO
  • Nesprávné uplatněná sazba daně
  • Lhůty pro uplatnění NNO
  • Prolomení tříleté lhůty pro uplatnění NNO
  • Uplatnění NNO v částečné výši a v poměrné výši
  • Způsob vypočtu NNO krácený poměrným koeficientem a krátícím koeficientem