DPH - Plnění, která nejsou předmětem daně

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

06. 12. 2023; 09:00 – 15:00

Obsah

 • Vznik plnění, která jsou předmětem DPH
 • Místo plnění
 • Dodání zboží
 • Poskytnutí služby
 • Pořízení zboží z EU
 • Plnění, která předmětem daně nejsou, krádež
 • Uskutečnitelná zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně
 • Vznik zdanitelného plnění
 • Okamžik vzniku UZP při dodání a poskytnutí služeb
 • Vznik povinnosti přiznat daň
 • Úplata před UZP
 • Převod práva nakládat se zbožím jako vlastník
 • Zvláštní případy plnění
 • Den převzetí díla