Fyzická inventarizace majetku

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

09. 02. 2024; 09:00 – 15:00

Obsah

Peníze a ceniny

Cizí měna, kurzové rozdíly

Zásoby

  • Zboží
  • Materiál
  • Nedokončená výroba
  • Manka a škody
  • Protokolární likvidace
  • Inventarizační rozdíly
  • Dočasné snížení hodnoty – opravné položky