Hmotný a nehmotný majetek v zákoně o dani z příjmu

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

24.4. 2024; 9.00-15.00

Obsah

 • Dlouhodobý majetek
  • Hmotný a nehmotný majetek
  • Finanční majetek
 • Inventarizace pohledávek
  • Opravné položky
 • Režim vylučování kursových rozdílů
 • Odložená daň
 • Účetní závěrka a povinnost jejího zveřejnění
 • Sankce za nezveřejnění
 • Konsolidační balíček a jeho dopad na účetní závěrku