Účetní a daňové doklady

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

03. 04. 2024; 09:00 – 15:00

Obsah

 • Daňové doklady (zjednodušený, splátkový kalendář, platební kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, souhrnný daňový doklad)
 • Opravné daňové doklady
 • Uplatnění nároku na odpočet
 • Doklady při režimu přenesení daňové povinnosti
 • Směrnice EU, oddíl Fakturace
 • Zahraniční doklady, cizí měna n Dopad GDPR u dokladů od fyzických osob
 • Ochrana osobních údajů n Digitalizace v daních a účetnictví
 • Účetní předpisy, daňový řád, digitalizace v českých zákonech
 • Digitální právní jednání
 • elektronický podpis, časová razítka, datové schránky, bankovní identita
 • Oběh účetních dokladů a podpisové vzory
 • Archivace v listinné a digitální formě