Účetní uzávěrka

Kde?

TC academy, Křenová 71 – mapy

Kdy?

01. 02. 2024; 09:00 – 15:00

Obsah

Dlouhodobý majetek

  • Hmotný a nehmotný majetek
  • Finanční majetek

Inventarizace pohledávek

  • Opravné položky

Režim vylučování kursových rozdílů

Odložená daň

Účetní závěrka povinnost jejího zveřejnění

  • Sankce za nezveřejnění účetní závěrky

Konsolidační balíček a jeho dopad na účetní závěrku

– průřezem jednotlivých částí